Wie wij zijn: Rutger

Rutger heeft zijn kennis en ervaring te danken aan een propedeuse Bos- en Natuurbeheer, een bachelor Geschiedenis en een MSc diploma Ontwikkelingsstudies aan de Universiteit van Wageningen. Rutger heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar (agrarische) sociale bewegingen en zingeving, een docentenopleiding maatschappijleer en werkervaring in het middelbaar onderwijs. Zijn anthropologisch onderzoek naar spiritualiteit en de Schotse moderne landhervorming van de jaren 1990 – 2010 is gepubliceerd in het tijdschrift Journal for the Study of Religion Nature and Culture. Naast zijn werk als sociaal hovenier en stadsboer voor GroenGoed, zet Rutger zich in voor bredere samenwerkingsverbanden zoals Groen010. Op 3 februari 2021 publiceerde Rutger het Edicitnet onderzoeksrapport ‘Naar een Rotterdams Netwerk van Groene (Voedsel)Initiatieven’. Lees hier meer over wie wij zijn en over ons werk met GroenGoed.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s