Huidige Stand van Zaken

Op zoek naar Land

Op dit moment zijn wij op zoek naar land. Er liggen veel obstakels in wetgeving om land te laten herstellen tot een moerasbos (broekbos). Onmogelijk is het niet. We hebben veelbelovende gesprekken gevoerd met Natuurmonumenten, de Provincie en Staatsbosbeheer. Die zijn fan van ons en samen onderzoeken we welke gebieden in de omgeving van Rotterdam geschikt zijn om de Moerderij te verwezenlijken.

Medestanders

Tegelijkertijd zijn we projecten aan bezoeken die vergelijkbare doelstellingen hebben en tegen vergelijkbare problemen aanlopen. Zo zijn we aangeschoven bij de Polderpioniers en hebben we excursies ondernomen naar o.a. het Veenweide Innovatiecentrum (VIC), Cranberry Company, Vijverschie, Boerderij Landlust en meer. Het is ongehoord dat er zoveel obstakels op de weg liggen voor pioniers die duurzame en sociale vernieuwing willen brengen in het voedselsysteem. Het is belangrijk dat wij pioniers elkaar vinden en samen optrekken om verandering teweeg te brengen.

Lobby

Werken aan een cultuuromslag en lobby op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau zullen onderdeel moeten zijn van ons werk. Er zijn beleidsmaatregelen op hoger niveau nodig om de vele muren en drempels op te lossen die de landbouw van de toekomst tegenhouden. Wij schrikken hier niet voor terug. Sterker nog wij zijn niet anders gewend sinds we in 2007 begonnen te pionieren met Stadslandbouw in Rotterdam.

Coaching

Naast de concrete gesprekken over locaties, financien en wetgeving aan de ene kant en de advocacy aan de andere kant, zitten we ook in een coachingstraject via de Voedselfamilies Academie om onze plannen te verfijnen. We worden begeleid met het verfijnen van ons projectplan en businessmodel door vertegenwoordigers van instituties als Drift en de HAS.

Meedoen

We hopen natuurlijk dat we binnenkort acht tot twintig hectare hebben waar je ons kan meehelpen met zaaien, planten, wieden, oogsten, snoeien, bouwen, maar ook wandelen, zwemmen, canoen, klimmen, vlotten bouwen, eten in ons restaurant, moerasproducten kopen in ons winkeltje, meedoen met workshops, excursies, survivalroutes. Alleen of met je gezin, een groep vrienden, of bedrijfsuitje. En natuurlijk wordt ons moeras DE plek om te trouwen!

Volgen

Maar daar zijn we nog niet. Op dit moment kan je meedoen met de avontuurlijke weg daarnaartoe. Je kan ons via onze website (en binnenkort op social media) volgen op onze excursies, nieuwe inzichten die we delen en onze ontwikkelingen en doorbraken. Ook zijn donateurs erg belangrijk om ons bij deze eerste fase te helpen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s