Achtergrond

Het Nederlandse Moeras

Een groot deel van Nederland was ooit, voor menselijk ingrijpen, moeras. Nederland kende veel verschillende soorten moeras, van zilt moeras dat regelmatig overstroomd werd door de zee, tot laagveen, hoogveen en broekbossen. Moerassen (wetlands) hebben voor de aarde een belangrijke ecologische functie. In moerassen wordt nog meer koolstof opgeslagen dan in bossen. Omdat al het organische materiaal onder water verdwijnt en daar verteert het bijna niet. Door de wereldwijde ontginning van wetlands voor de landbouw, is er veel veen geoxideerd en als CO2 de lucht in verdwenen. Het land in Nederland daalt nog steeds door de oxidatie van veen in de grond. En de zeespiegel stijgt door de vrijgekomen CO2. De oorspronkelijke wetlands in Nederland waren uniek op Aarde. Ons huidige voedselsysteem is failliet. Het enige voedselsysteem dat toekomstbestenig is, is een voedselsysteem waarin het oorspronkelijke moeras hersteld wordt en tegelijk productief gemaakt wordt. Onze consumptie concurreert dan niet meer met de natuur. Dit is onze missie.

Wij willen laten zien in de praktijk dat het oorspronkelijke moeras hersteld kan worden en tegelijk productief kan zijn.