Huidige Stand van Zaken

Op zoek naar Land

Op dit moment zijn wij op zoek naar land. Er liggen veel obstakels in wetgeving om land te laten herstellen tot een moerasbos (broekbos). Onmogelijk is het niet. We hebben veelbelovende gesprekken gevoerd met Natuurmonumenten, de Provincie en Staatsbosbeheer. Die zijn fan van ons en samen onderzoeken we welke gebieden in de omgeving van Rotterdam geschikt zijn om de Moerderij te verwezenlijken.

Medestanders

Tegelijkertijd zijn we projecten aan bezoeken die vergelijkbare doelstellingen hebben en tegen vergelijkbare problemen aanlopen. Zo zijn we aangeschoven bij de Polderpioniers en hebben we excursies ondernomen naar o.a. het Veenweide Innovatiecentrum (VIC), Cranberry Company, Vijverschie, Boerderij Landlust en meer. Het is ongehoord dat er zoveel obstakels op de weg liggen voor pioniers die duurzame en sociale vernieuwing willen brengen in het voedselsysteem. Het is belangrijk dat wij pioniers elkaar vinden en samen optrekken om verandering teweeg te brengen.

Lobby

Werken aan een cultuuromslag en lobby op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau zullen onderdeel moeten zijn van ons werk. Er zijn beleidsmaatregelen op hoger niveau nodig om de vele muren en drempels op te lossen die de landbouw van de toekomst tegenhouden. Wij schrikken hier niet voor terug. Sterker nog wij zijn niet anders gewend sinds we in 2007 begonnen te pionieren met Stadslandbouw in Rotterdam.

Coaching

Naast de concrete gesprekken over locaties, financien en wetgeving aan de ene kant en de advocacy aan de andere kant, zitten we ook in een coachingstraject via de Voedselfamilies Academie om onze plannen te verfijnen. We worden begeleid met het verfijnen van ons projectplan en businessmodel door vertegenwoordigers van instituties als Drift en de HAS.

Meedoen

We hopen natuurlijk dat we binnenkort acht tot twintig hectare hebben waar je ons kan meehelpen met zaaien, planten, wieden, oogsten, snoeien, bouwen, maar ook wandelen, zwemmen, canoen, klimmen, vlotten bouwen, eten in ons restaurant, moerasproducten kopen in ons winkeltje, meedoen met workshops, excursies, survivalroutes. Alleen of met je gezin, een groep vrienden, of bedrijfsuitje. En natuurlijk wordt ons moeras DE plek om te trouwen!

Volgen

Maar daar zijn we nog niet. Op dit moment kan je meedoen met de avontuurlijke weg daarnaartoe. Je kan ons via onze website (en binnenkort op social media) volgen op onze excursies, nieuwe inzichten die we delen en onze ontwikkelingen en doorbraken. Ook zijn donateurs erg belangrijk om ons bij deze eerste fase te helpen.

Wie wij zijn: Rutger

Rutger heeft zijn kennis en ervaring te danken aan een propedeuse Bos- en Natuurbeheer, een bachelor Geschiedenis en een MSc diploma Ontwikkelingsstudies aan de Universiteit van Wageningen. Rutger heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar (agrarische) sociale bewegingen en zingeving, een docentenopleiding maatschappijleer en werkervaring in het middelbaar onderwijs. Zijn anthropologisch onderzoek naar spiritualiteit en de Schotse moderne landhervorming van de jaren 1990 – 2010 is gepubliceerd in het tijdschrift Journal for the Study of Religion Nature and Culture. Naast zijn werk als sociaal hovenier en stadsboer voor GroenGoed, zet Rutger zich in voor bredere samenwerkingsverbanden zoals Groen010. Op 3 februari 2021 publiceerde Rutger het Edicitnet onderzoeksrapport ‘Naar een Rotterdams Netwerk van Groene (Voedsel)Initiatieven’. Lees hier meer over wie wij zijn en over ons werk met GroenGoed.

Wie wij zijn: Daniel

Daniël heeft in eerste instantie Beleid en Management in de Gezondheidszorg en daarna Geneeskunde gestudeerd aan het Erasmus MC in Rotterdam. Na het behalen van het doctoraaldiploma van de geneeskundeopleiding is hij zich professioneel gaan ontwikkelen in een in de loop van de studietijd gegroeide passie en interesse: het door gezamenlijk tuinieren samenbrengen van allerlei thema’s, zoals preventieve gezondheidszorg, ecologie, participatie en onderwijs. Voor inhoudelijke verdieping heeft hij een Permaculture Design Course en een aantal kleinere trainingen, zoals een Natuursprong training, afgerond. Verder is in de loop van de jaren door werken en autodidactisch leren brede ervaring opgebouwd op het vlak van organisatievaardigheden, lesgeven, tuinieren, ecologie en diverse bouwwerkzaamheden. Lees hier meer over wie wij zijn en ons werk met GroenGoed.