About

De Moerderij

Read an English version here.

“Moer” is een oud Nederlands woord voor “natte grond.”

Missie

Wij zijn Moerboeren. Onze missie is het oorspronkelijke Nederlandse ecosysteem van het moeras herstellen en productief te maken.

Het land in Nederland daalt nog steeds door de oxidatie van veen in de grond. En de zeespiegel stijgt door de vrijgekomen CO2. De oorspronkelijke wetlands in Nederland waren (en zijn) uniek op Aarde. Belangrijk voor de wereldwijde biodiversiteit. En in moerassen wordt nog meer koolstof opgeslagen dan in bossen. Wij willen in de praktijk laten zien dat een moeras net zoveel bruikbare productie kan leveren als een akker mais.

Door het oorspronkelijke ecosysteem te herstellen en productief te maken hoeft onze consumptie niet te concurreren met de natuur. Het land kan weer stijgen en de zeespiegel dalen. Dat is het voedselsysteem van de toekomst!

Hoe?

Daarom gaan wij een stuk land omvormen tot een productief moeras. In ons moeras gaat een diversiteit aan soorten leven die groenten opleveren, noten, fruit, kruiden, eieren, melk, vlees, vis, honing, maar ook energie, medicijnen, isolatiemateriaal, potgrond en meubels.

Zo stapelen we productiewaarden op ecosysteem-waarden. Maar we stapelen meer waarden op ons land. Wij gaan dit namelijk niet alleen doen. Wij willen zoveel mogelijk mensen betrekken bij onze moerasbeleving. Ons hele project is erop gericht om te produceren en te beleven. Het produceren is het beleven. Door zoveel mogelijk mensen naar onze Moerderij te trekken kunnen zoveel mogelijk mensen beleven hoe mooi en gezond en biodivers en avontuurlijk en productief en leuk en gezellig het kan zijn om het voedselsysteem te veranderen. Een moeras is gaaf!

Op deze manier kan ons land nog extra sociale waardes toevoegen bovenop het produceren. Door met ons mee te doen wordt je gezond, gelukkig, ontmoet je andere mensen, verklein je je afstand tot de arbeidsmarkt en kan je bouwen aan je eigen ontwikkeling en leer je over de natuur, het milieu en het voedselsysteem.

Huidige Stand van Zaken

Op dit moment zijn wij aan het scouten voor land. Er liggen veel obstakels in wetgeving om land te kopen en het om te vormen tot een moerasbos (broekbos). Onmogelijk is het niet. We hebben veelbelovende gesprekken gevoerd met Natuurmonumenten, de Provincie en Staats Bosbeheer. Die zijn fan van ons en samen onderzoeken we welke gebieden in de omgeving van Rotterdam geschikt zijn om de Moerderij te verwezenlijken.

Tegelijkertijd zijn we projecten aan bezoeken die vergelijkbare doelstellingen hebben en tegen vergelijkbare problemen aanlopen. Zo zijn we aangeschoven bij de Polderpioniers en hebben we excursies ondernomen naar o.a. het Veenweide Innovatiecentrum (VIC), Cranberry Company, Vijverschie, Boerderij Landlust en meer. Het is ongehoord dat er zoveel obstakels op de weg liggen voor pioniers die duurzame en sociale vernieuwing willen brengen in het voedselsysteem. Het is belangrijk dat wij pioniers elkaar vinden en samen optrekken om verandering teweeg te brengen.

Werken aan een cultuuromslag en lobby op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau zullen onderdeel moeten zijn van ons werk. Er zijn beleidsmaatregelen op hoger niveau nodig om de vele muren en drempels op te lossen die de landbouw van de toekomst tegenhouden. Wij schrikken hier niet voor terug. Sterker nog wij zijn niet anders gewend sinds we in 2007 begonnen te pionieren met Stadslandbouw in Rotterdam.

Naast de concrete gesprekken over locaties, financien en wetgeving aan de ene kant en de advocacy aan de andere kant, zitten we ook in een coachingstraject via de Voedselfamilies Academie om onze plannen te verfijnen. We worden begeleid met het verfijnen van ons projectplan en businessmodel door vertegenwoordigers van instituties als Drift en de HAS.

Meedoen

We hopen natuurlijk dat we binnenkort acht tot twintig hectare hebben waar je ons kan meehelpen met zaaien, planten, wieden, oogsten, snoeien, bouwen, maar ook wandelen, zwemmen, canoen, klimmen, vlotten bouwen, eten in ons restaurant, moerasproducten kopen in ons winkeltje, meedoen met workshops, excursies, survivalroutes. Alleen of met je gezin, een groep vrienden, of bedrijfsuitje. En natuurlijk wordt ons moeras DE plek om te trouwen!

Maar daar zijn we nog niet. Op dit moment kan je meedoen met de avontuurlijke weg daarnaartoe. Je kan ons via onze website (en binnenkort op social media) volgen op onze excursies, nieuwe inzichten die we delen en onze ontwikkelingen en doorbraken. Ook zijn donateurs erg belangrijk om ons bij deze eerste fase te helpen.

Wij zijn wij?

Wij zijn Daniel en Rutger, stadsboeren in Rotterdam. Met onze organisatie GroenGoed beheren we acht buurtmoestuinen in Rotterdam Noord en Centrum. Wij verbouwen voedsel op deze 1,5 hectaren stadsgrond. Samen met de buurt. Het zijn producerende ‘Tuinen van de Wijk’, waar we voedselverbouwen inzetten voor welzijnsdoelen. Onze tuinen zijn sociaal bruisende sociale en educatieve plekken in de buurt en tegelijk biodiverse oases die de voedselkilometers van de omwonenden radicaal vermindert.

Naast stadsboeren zijn we ook allebei vader. Onze gezinnetjes hebben nu al zin om mee te helpen. Fos, het zesjarige zoontje van Rutger heeft de naam ‘Moerboer’ verzonnen. Een naam die de geschiedenis in zal gaan! Ook heeft hij een moerasknikkerbaan ontworpen. Daniel’s dochtertje Elin (1) wordt kliminstructrice in het klimbroekbos. Rutger’s dochtertje Mies (9) is nu al bezig het menu samen te stellen van het restaurant. Daniel’s vrouw Anne experimenteert erop los met verschillende inmaak- en droogtechnieken voor de vele moerasbosproducten. En Rutger’s zoontje Roek (4) verzamelt wapens om te jagen op krokodillen.

Naast onze ervaringen als stadsboer en onze gezinnetjes, nemen wij beide een diverse achtergrond mee aan opleiding, ervaring en netwerken. Lees hier meer over ons.

GroenGoed

Beiden zijn wij sinds 2010 werkzaam als zelfstandige sociale hoveniers, waarbij we tuinieren en de begeleiding van zelfbeheergroepen inzetten voor sociale en ecologische doeleinden. Sinds 2009 zijn we in totaal tien buurtmoestuinen en eetbare parken begonnen, elk met eigen groepen deelnemers en vaste werkmomenten. In de loop van de jaren is er een uitgebreid netwerk van contacten met deelnemers, gemeentelijke instanties, buurtorganisaties, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en bewoners ontstaan. In de tuinen verbouwen we voedsel. Er is voldoende opbrengst om alle deelnemers ieder werkmoment oogst mee naar huis te geven, en daarnaast delen we de overvloed van de tuinen met organisaties in de buurt die bijdragen aan armoedeverlichting. We hebben dit werk ondergebracht in Stichting GroenGoed. Lees hier meer over wie wij zijn en wat GroenGoed doet.

ABOUT

De Moerderij is een project van Daniel Opbroek en Rutger Henneman.

Over Ons

Daniel Opbroek


Rutger Henneman