Wie zijn wij?

Daniel en Rutger

Wij zijn Daniel en Rutger, stadsboeren in Rotterdam. Met onze organisatie GroenGoed beheren we acht buurtmoestuinen in Rotterdam Noord en Centrum. Wij verbouwen voedsel op deze 1,5 hectaren stadsgrond. Samen met de buurt. Het zijn producerende ‘Tuinen van de Wijk’, waar we voedselverbouwen inzetten voor welzijnsdoelen. Onze tuinen zijn sociaal bruisende sociale en educatieve plekken in de buurt en tegelijk biodiverse oases die de voedselkilometers van de omwonenden radicaal vermindert.

Naast stadsboeren zijn we ook allebei vader. Onze gezinnetjes hebben nu al zin om mee te helpen. Fos, het zesjarige zoontje van Rutger heeft de naam ‘Moerboer’ verzonnen. Een naam die de geschiedenis in zal gaan! Ook heeft hij een moerasknikkerbaan ontworpen. Daniel’s dochtertje Elin (1) wordt kliminstructrice in het klimbroekbos. Rutger’s dochtertje Mies (9) is nu al bezig het menu samen te stellen van het restaurant. Daniel’s vrouw Anne experimenteert erop los met verschillende inmaak- en droogtechnieken voor de vele moerasbosproducten. En Rutger’s zoontje Roek (4) verzamelt al wapens om te jagen op moeraskrokodillen.

Naast onze ervaringen als stadsboer en onze gezinnetjes, nemen wij beide een diverse achtergrond mee aan opleiding, ervaring en netwerken.

Daniel

Daniël heeft in eerste instantie Beleid en Management in de Gezondheidszorg en daarna Geneeskunde gestudeerd aan het Erasmus MC in Rotterdam. Na het behalen van het doctoraaldiploma van de geneeskundeopleiding is hij zich professioneel gaan ontwikkelen in een in de loop van de studietijd gegroeide passie en interesse: het door gezamenlijk tuinieren samenbrengen van allerlei thema’s, zoals preventieve gezondheidszorg, ecologie, participatie en onderwijs. Voor inhoudelijke verdieping heeft hij een Permaculture Design Course en een aantal kleinere trainingen, zoals een Natuursprong training, afgerond. Verder is in de loop van de jaren door werken en autodidactisch leren brede ervaring opgebouwd op het vlak van organisatievaardigheden, lesgeven, tuinieren, ecologie en diverse bouwwerkzaamheden. 

Rutger

Rutger heeft zijn kennis en ervaring te danken aan een propedeuse Bos- en Natuurbeheer, een bachelor Geschiedenis en een MSc diploma Ontwikkelingsstudies aan de Universiteit van Wageningen. Rutger heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar (agrarische) sociale bewegingen en zingeving, een docentenopleiding maatschappijleer en werkervaring in het middelbaar onderwijs. Zijn anthropologisch onderzoek naar spiritualiteit en de Schotse moderne landhervorming van de jaren 1990 – 2010 is gepubliceerd in het tijdschrift Journal for the Study of Religion Nature and Culture. Naast zijn werk als sociaal hovenier en stadsboer voor GroenGoed, zet Rutger zich in voor bredere samenwerkingsverbanden zoals Groen010. Op 3 februari 2021 publiceerde Rutger het Edicitnet onderzoeksrapport ‘Naar een Rotterdams Netwerk van Groene (Voedsel)Initiatieven’. 

GroenGoed

Beiden zijn wij sinds 2010 werkzaam als zelfstandige sociaal hoveniers, waarbij we tuinieren en de begeleiding van zelfbeheergroepen inzetten voor sociale en ecologische doeleinden. Sinds 2009 zijn we in totaal tien buurtmoestuinen en eetbare parken begonnen, elk met eigen groepen deelnemers en vaste werkmomenten. In de loop van de jaren is er een uitgebreid netwerk van contacten met deelnemers, gemeentelijke instanties, buurtorganisaties, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en bewoners ontstaan. In de tuinen verbouwen we voedsel. Er is voldoende opbrengst om alle deelnemers ieder werkmoment oogst mee naar huis te geven, en daarnaast delen we de overvloed van de tuinen met organisaties in de buurt die bijdragen aan armoedeverlichting, zoals welzijnspartner SOL, de Pauluskerk en de Nico Adriaans Stichting. 

In 2017 hebben we stichting GroenGoed opgericht. De oprichting van stichting GroenGoed heeft op verschillende vlakken een sprong in de ontwikkeling gegeven. Er is een stevige organisatiestructuur opgezet en helder omschreven werkwijzen zijn gedocumenteerd. Met stichting GroenGoed worden de tuinen, de deelnemers en de organisatie achter de tuinen verder met elkaar verbonden. Die wederzijdse verbondenheid versterkt de operationele en financiële veerkracht van de verschillende tuinen. En door de heldere manier van werken en toegenomen naamsbekendheid zijn er meer structurele samenwerkingen ontstaan. Dat maakt het mogelijk om het potentieel van de tuinen nog verder te benutten.

In 2017 hebben we stichting GroenGoed opgericht. De oprichting van stichting GroenGoed heeft op verschillende vlakken een sprong in de ontwikkeling gegeven. Er is een stevige organisatiestructuur opgezet en helder omschreven werkwijzen zijn gedocumenteerd. Met stichting GroenGoed worden de tuinen, de deelnemers en de organisatie achter de tuinen verder met elkaar verbonden. Die wederzijdse verbondenheid versterkt de operationele en financiële veerkracht van de verschillende tuinen. En door de heldere manier van werken en toegenomen naamsbekendheid zijn er meer structurele samenwerkingen ontstaan. Dat maakt het mogelijk om het potentieel van de tuinen nog verder te benutten.

Zo zijn de tuinen nu middels de stichting ook stevig ingebed in het welzijnsnetwerk van de buurt en hebben de tuinbegeleiders vanuit stichting GroenGoed een duidelijke signalerende en doorverwijzende rol. Deelnemers worden door andere vrijwilligers- en welzijnsorganisaties naar onze tuinen doorverwezen en we bieden structurele natuur- en milieueducatie aan. Op http://www.groengoedrotterdam.com is in woord en beeld te vinden wat we doen en met welke visie. Een aanrader is om de 20 minuten durende minidocu ‘Stilte in de Stad’ te bekijken (zie hier beneden), waarin goed in beeld is gebracht welke rol de tuinen spelen in het leven van de deelnemers. 

In de loop van de jaren hebben we zo veel ervaring opgedaan met projectontwikkeling in een pioniersveld, organisatiestructuur, documentatie, groenontwerp en-onderhoud, welzijnswerk, educatie en het bijeenbrengen en begeleiden van groepen deelnemers. En is wat begon met een kleine buurttuin nu uitgegroeid tot een stevige organisatie met honderden betrokkenen en een flinke impact. Al met al divers en zinvol werk wat we met veel plezier en voldoening uitvoeren en waarbij we met gepaste trots naar de resultaten kunnen kijken.